تکیه تجریش؛ همچنان عزاداری بدون طبل با خیرات قهوه

دکمه بازگشت به بالا